Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Královéhradecký kraj

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Královéhradecký kraj, hasicí přístroje Královéhradecký kraj, školení na hasicí přístroje Královéhradecký kraj, prodej hasicích systémů Královéhradecký kraj, prodej hasicích přístrojů Královéhradecký kraj, hasiva a hasicí příslušenství Královéhradecký kraj, Tepostop Královéhradecký kraj, firestop Královéhradecký kraj, hasicí systémy Královéhradecký kraj, hasicí zařízení Královéhradecký kraj, hasicí přístroje Královéhradecký kraj, požární ochrana Královéhradecký kraj, stabilní hasicí zařízení Královéhradecký kraj, lokální stabilní hasicí zařízení Královéhradecký kraj, automatický hasicí systém Královéhradecký kraj, samočinný hasicí systém Královéhradecký kraj, hasit CO2 Královéhradecký kraj, hasit oxid uhličitý Královéhradecký kraj, hasit s inergen Královéhradecký kraj, čisté hasivo Královéhradecký kraj, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Královéhradecký kraj, vodní hasící přístroj Královéhradecký kraj, sněhový hasící přístroj Královéhradecký kraj, pěnový hasící přístroj Královéhradecký kraj, požární zabezpečení Královéhradecký kraj, požární bezpečnost Královéhradecký kraj, protipožární ochrana Královéhradecký kraj, servisní organizace hasících přístrojů Královéhradecký kraj, hasící syytémy serverovny Královéhradecký kraj,hasící filter Královéhradecký kraj, hasící přístroje pro cnc stroje Královéhradecký kraj, hasící systémy pro autobusy Královéhradecký kraj, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.