Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Praha 13

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Praha 13, hasicí přístroje Praha 13, školení na hasicí přístroje Praha 13, prodej hasicích systémů Praha 13, prodej hasicích přístrojů Praha 13, hasiva a hasicí příslušenství Praha 13, Tepostop Praha 13, firestop Praha 13, hasicí systémy Praha 13, hasicí zařízení Praha 13, hasicí přístroje Praha 13, požární ochrana Praha 13, stabilní hasicí zařízení Praha 13, lokální stabilní hasicí zařízení Praha 13, automatický hasicí systém Praha 13, samočinný hasicí systém Praha 13, hasit CO2 Praha 13, hasit oxid uhličitý Praha 13, hasit s inergen Praha 13, čisté hasivo Praha 13, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Praha 13, vodní hasící přístroj Praha 13, sněhový hasící přístroj Praha 13, pěnový hasící přístroj Praha 13, požární zabezpečení Praha 13, požární bezpečnost Praha 13, protipožární ochrana Praha 13, servisní organizace hasících přístrojů Praha 13, hasící syytémy serverovny Praha 13,hasící filter Praha 13, hasící přístroje pro cnc stroje Praha 13, hasící systémy pro autobusy Praha 13, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.