Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Přerov

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Přerov, hasicí přístroje Přerov, školení na hasicí přístroje Přerov, prodej hasicích systémů Přerov, prodej hasicích přístrojů Přerov, hasiva a hasicí příslušenství Přerov, Tepostop Přerov, firestop Přerov, hasicí systémy Přerov, hasicí zařízení Přerov, hasicí přístroje Přerov, požární ochrana Přerov, stabilní hasicí zařízení Přerov, lokální stabilní hasicí zařízení Přerov, automatický hasicí systém Přerov, samočinný hasicí systém Přerov, hasit CO2 Přerov, hasit oxid uhličitý Přerov, hasit s inergen Přerov, čisté hasivo Přerov, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Přerov, vodní hasící přístroj Přerov, sněhový hasící přístroj Přerov, pěnový hasící přístroj Přerov, požární zabezpečení Přerov, požární bezpečnost Přerov, protipožární ochrana Přerov, servisní organizace hasících přístrojů Přerov, hasící syytémy serverovny Přerov,hasící filter Přerov, hasící přístroje pro cnc stroje Přerov, hasící systémy pro autobusy Přerov, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.