Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Semily

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Semily, hasicí přístroje Semily, školení na hasicí přístroje Semily, prodej hasicích systémů Semily, prodej hasicích přístrojů Semily, hasiva a hasicí příslušenství Semily, Tepostop Semily, firestop Semily, hasicí systémy Semily, hasicí zařízení Semily, hasicí přístroje Semily, požární ochrana Semily, stabilní hasicí zařízení Semily, lokální stabilní hasicí zařízení Semily, automatický hasicí systém Semily, samočinný hasicí systém Semily, hasit CO2 Semily, hasit oxid uhličitý Semily, hasit s inergen Semily, čisté hasivo Semily, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Semily, vodní hasící přístroj Semily, sněhový hasící přístroj Semily, pěnový hasící přístroj Semily, požární zabezpečení Semily, požární bezpečnost Semily, protipožární ochrana Semily, servisní organizace hasících přístrojů Semily, hasící syytémy serverovny Semily,hasící filter Semily, hasící přístroje pro cnc stroje Semily, hasící systémy pro autobusy Semily, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.