Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Zlínský kraj

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Zlínský kraj, hasicí přístroje Zlínský kraj, školení na hasicí přístroje Zlínský kraj, prodej hasicích systémů Zlínský kraj, prodej hasicích přístrojů Zlínský kraj, hasiva a hasicí příslušenství Zlínský kraj, Tepostop Zlínský kraj, firestop Zlínský kraj, hasicí systémy Zlínský kraj, hasicí zařízení Zlínský kraj, hasicí přístroje Zlínský kraj, požární ochrana Zlínský kraj, stabilní hasicí zařízení Zlínský kraj, lokální stabilní hasicí zařízení Zlínský kraj, automatický hasicí systém Zlínský kraj, samočinný hasicí systém Zlínský kraj, hasit CO2 Zlínský kraj, hasit oxid uhličitý Zlínský kraj, hasit s inergen Zlínský kraj, čisté hasivo Zlínský kraj, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Zlínský kraj, vodní hasící přístroj Zlínský kraj, sněhový hasící přístroj Zlínský kraj, pěnový hasící přístroj Zlínský kraj, požární zabezpečení Zlínský kraj, požární bezpečnost Zlínský kraj, protipožární ochrana Zlínský kraj, servisní organizace hasících přístrojů Zlínský kraj, hasící syytémy serverovny Zlínský kraj,hasící filter Zlínský kraj, hasící přístroje pro cnc stroje Zlínský kraj, hasící systémy pro autobusy Zlínský kraj, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.