Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Praha-Troja

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Praha-Troja, hasicí přístroje Praha-Troja, školení na hasicí přístroje Praha-Troja, prodej hasicích systémů Praha-Troja, prodej hasicích přístrojů Praha-Troja, hasiva a hasicí příslušenství Praha-Troja, Tepostop Praha-Troja, firestop Praha-Troja, hasicí systémy Praha-Troja, hasicí zařízení Praha-Troja, hasicí přístroje Praha-Troja, požární ochrana Praha-Troja, stabilní hasicí zařízení Praha-Troja, lokální stabilní hasicí zařízení Praha-Troja, automatický hasicí systém Praha-Troja, samočinný hasicí systém Praha-Troja, hasit CO2 Praha-Troja, hasit oxid uhličitý Praha-Troja, hasit s inergen Praha-Troja, čisté hasivo Praha-Troja, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Praha-Troja, vodní hasící přístroj Praha-Troja, sněhový hasící přístroj Praha-Troja, pěnový hasící přístroj Praha-Troja, požární zabezpečení Praha-Troja, požární bezpečnost Praha-Troja, protipožární ochrana Praha-Troja, servisní organizace hasících přístrojů Praha-Troja, hasící syytémy serverovny Praha-Troja,hasící filter Praha-Troja, hasící přístroje pro cnc stroje Praha-Troja, hasící systémy pro autobusy Praha-Troja, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.