Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Olomoucký kraj

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Olomoucký kraj, hasicí přístroje Olomoucký kraj, školení na hasicí přístroje Olomoucký kraj, prodej hasicích systémů Olomoucký kraj, prodej hasicích přístrojů Olomoucký kraj, hasiva a hasicí příslušenství Olomoucký kraj, Tepostop Olomoucký kraj, firestop Olomoucký kraj, hasicí systémy Olomoucký kraj, hasicí zařízení Olomoucký kraj, hasicí přístroje Olomoucký kraj, požární ochrana Olomoucký kraj, stabilní hasicí zařízení Olomoucký kraj, lokální stabilní hasicí zařízení Olomoucký kraj, automatický hasicí systém Olomoucký kraj, samočinný hasicí systém Olomoucký kraj, hasit CO2 Olomoucký kraj, hasit oxid uhličitý Olomoucký kraj, hasit s inergen Olomoucký kraj, čisté hasivo Olomoucký kraj, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Olomoucký kraj, vodní hasící přístroj Olomoucký kraj, sněhový hasící přístroj Olomoucký kraj, pěnový hasící přístroj Olomoucký kraj, požární zabezpečení Olomoucký kraj, požární bezpečnost Olomoucký kraj, protipožární ochrana Olomoucký kraj, servisní organizace hasících přístrojů Olomoucký kraj, hasící syytémy serverovny Olomoucký kraj,hasící filter Olomoucký kraj, hasící přístroje pro cnc stroje Olomoucký kraj, hasící systémy pro autobusy Olomoucký kraj, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.