Top s.r.o.

O NÁS

Od historie po současnost

Firma TEPOSTOP®, společnost s ručením omezeným byla založena v prosinci roku 1992 a je historicky prvním výrobcem hasicích přístrojů na území České republiky.

Začátek výroby vzniká již od srpna 1991 v areálu bývalého podniku TESLA, v dnešním sídle naší společnosti.

Od doby zahájení výroby prvních hasicích přístrojů uběhlo již téměř 25 let. Za toto období postupně docházelo k inovaci výroby, k zavedení nových typů hasicích přístrojů, k rozvoji služeb a sortimentu z oblasti požární ochrany. Rozhodující vliv na existenci společnosti však přineslo až zavedení zcela nových výrobků, hasicích systémů FIRESTOP®. 

Naše výrobky si díky své kvalitě získaly pevné místo na českém trhu i v zahraničí.


Hasicí přístroje

Od svého začátku vyrábíme hasicí přístroje práškové a vodní, které jsou trvale pod stálým tlakem s pevně zabudovaným manometrem. 

Práškové přístroje dodáváme v provedení PG1LE - 1kg, PG2LE - 2 kg, PG4LE - 4 kg a PG6LE - s 6 kg prášku, vodní  V9LE s objemem 9 litrů. 

Na základě vývoje byly později certifikovány další hasicí přístroje, PP6LE - pěnový přístroj s obsahem 6 litrů a přístroje CA2LE - 2 kg, CA4LE - 4 kg a CA6LE - s 6 kg "čistého plynného hasiva" FE-36 od americké společnosti Du Pont, pro ochranu veškeré  elektroniky a výpočetní techniky. 

Výroba hasicího přístroje PP6LE byla již ukončena. U hasicích přístrojů CA2LE, CA4LE a CA6LE jsme inovovali výrobu a nově využíváme hasiva FM-200, které je ekologicky příznivější životnímu prostředí.


Hasící systémy FIRESTOP®

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení. Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití. Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.


Získané certifikáty

Od roku 1998 naše společnost pracuje s v systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001. V roce 2017 se společnost recertifikovala na nejnovější verzi ČSN EN ISO 9001:2016. 

 

Certifikát ČSN EN ISO 9001:2016 (60,9 KB)

Certificate EN ISO 9001:2015 (83,0 KB)

Сертификат EN ISO 9001:2015 (60,8 KB)

Certificate IQ-Net ISO 9001:2015 (83,0 KB)

Politika kvality

 

Politika kvality společnosti (324,3 KB)

Legislativní předpisy a spolupráce

Všechny přenosné hasicí přístroje jsou vyráběny dle platných norem ČSN EN 3, zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, či zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh. Stejně tak protipožární zařízení FIRESTOP® podléhají důležité legislativě a musí odpovídat platným normativním požadavkům.

Na všechny naše výrobky je vystaveno prohlášení o shodě.

TEPOSTOP®, FIRESTOP® a logo společnosti jsou registrované ochranné známky.

TEPOSTOP®, společnost s ručením omezeným je členem:

-  Sdružení výrobců hasicích přístrojů se sídlem v Pardubicích

-  Združenie výrobcov hasiacich prístrojov v SR se sídlem v Bratislavě

-  Profesní komory požární ochrany se sídlem v Praze