Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Praha-Březiněves

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Praha-Březiněves, hasicí přístroje Praha-Březiněves, školení na hasicí přístroje Praha-Březiněves, prodej hasicích systémů Praha-Březiněves, prodej hasicích přístrojů Praha-Březiněves, hasiva a hasicí příslušenství Praha-Březiněves, Tepostop Praha-Březiněves, firestop Praha-Březiněves, hasicí systémy Praha-Březiněves, hasicí zařízení Praha-Březiněves, hasicí přístroje Praha-Březiněves, požární ochrana Praha-Březiněves, stabilní hasicí zařízení Praha-Březiněves, lokální stabilní hasicí zařízení Praha-Březiněves, automatický hasicí systém Praha-Březiněves, samočinný hasicí systém Praha-Březiněves, hasit CO2 Praha-Březiněves, hasit oxid uhličitý Praha-Březiněves, hasit s inergen Praha-Březiněves, čisté hasivo Praha-Březiněves, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Praha-Březiněves, vodní hasící přístroj Praha-Březiněves, sněhový hasící přístroj Praha-Březiněves, pěnový hasící přístroj Praha-Březiněves, požární zabezpečení Praha-Březiněves, požární bezpečnost Praha-Březiněves, protipožární ochrana Praha-Březiněves, servisní organizace hasících přístrojů Praha-Březiněves, hasící syytémy serverovny Praha-Březiněves,hasící filter Praha-Březiněves, hasící přístroje pro cnc stroje Praha-Březiněves, hasící systémy pro autobusy Praha-Březiněves, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.