Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Louny

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Louny, hasicí přístroje Louny, školení na hasicí přístroje Louny, prodej hasicích systémů Louny, prodej hasicích přístrojů Louny, hasiva a hasicí příslušenství Louny, Tepostop Louny, firestop Louny, hasicí systémy Louny, hasicí zařízení Louny, hasicí přístroje Louny, požární ochrana Louny, stabilní hasicí zařízení Louny, lokální stabilní hasicí zařízení Louny, automatický hasicí systém Louny, samočinný hasicí systém Louny, hasit CO2 Louny, hasit oxid uhličitý Louny, hasit s inergen Louny, čisté hasivo Louny, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Louny, vodní hasící přístroj Louny, sněhový hasící přístroj Louny, pěnový hasící přístroj Louny, požární zabezpečení Louny, požární bezpečnost Louny, protipožární ochrana Louny, servisní organizace hasících přístrojů Louny, hasící syytémy serverovny Louny,hasící filter Louny, hasící přístroje pro cnc stroje Louny, hasící systémy pro autobusy Louny, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.