Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Karlovy Vary

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Karlovy Vary, hasicí přístroje Karlovy Vary, školení na hasicí přístroje Karlovy Vary, prodej hasicích systémů Karlovy Vary, prodej hasicích přístrojů Karlovy Vary, hasiva a hasicí příslušenství Karlovy Vary, Tepostop Karlovy Vary, firestop Karlovy Vary, hasicí systémy Karlovy Vary, hasicí zařízení Karlovy Vary, hasicí přístroje Karlovy Vary, požární ochrana Karlovy Vary, stabilní hasicí zařízení Karlovy Vary, lokální stabilní hasicí zařízení Karlovy Vary, automatický hasicí systém Karlovy Vary, samočinný hasicí systém Karlovy Vary, hasit CO2 Karlovy Vary, hasit oxid uhličitý Karlovy Vary, hasit s inergen Karlovy Vary, čisté hasivo Karlovy Vary, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Karlovy Vary, vodní hasící přístroj Karlovy Vary, sněhový hasící přístroj Karlovy Vary, pěnový hasící přístroj Karlovy Vary, požární zabezpečení Karlovy Vary, požární bezpečnost Karlovy Vary, protipožární ochrana Karlovy Vary, servisní organizace hasících přístrojů Karlovy Vary, hasící syytémy serverovny Karlovy Vary,hasící filter Karlovy Vary, hasící přístroje pro cnc stroje Karlovy Vary, hasící systémy pro autobusy Karlovy Vary, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.