Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Středočeský kraj

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Středočeský kraj, hasicí přístroje Středočeský kraj, školení na hasicí přístroje Středočeský kraj, prodej hasicích systémů Středočeský kraj, prodej hasicích přístrojů Středočeský kraj, hasiva a hasicí příslušenství Středočeský kraj, Tepostop Středočeský kraj, firestop Středočeský kraj, hasicí systémy Středočeský kraj, hasicí zařízení Středočeský kraj, hasicí přístroje Středočeský kraj, požární ochrana Středočeský kraj, stabilní hasicí zařízení Středočeský kraj, lokální stabilní hasicí zařízení Středočeský kraj, automatický hasicí systém Středočeský kraj, samočinný hasicí systém Středočeský kraj, hasit CO2 Středočeský kraj, hasit oxid uhličitý Středočeský kraj, hasit s inergen Středočeský kraj, čisté hasivo Středočeský kraj, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Středočeský kraj, vodní hasící přístroj Středočeský kraj, sněhový hasící přístroj Středočeský kraj, pěnový hasící přístroj Středočeský kraj, požární zabezpečení Středočeský kraj, požární bezpečnost Středočeský kraj, protipožární ochrana Středočeský kraj, servisní organizace hasících přístrojů Středočeský kraj, hasící syytémy serverovny Středočeský kraj,hasící filter Středočeský kraj, hasící přístroje pro cnc stroje Středočeský kraj, hasící systémy pro autobusy Středočeský kraj, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.