Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Červené Poříčí

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Červené Poříčí, hasicí přístroje Červené Poříčí, školení na hasicí přístroje Červené Poříčí, prodej hasicích systémů Červené Poříčí, prodej hasicích přístrojů Červené Poříčí, hasiva a hasicí příslušenství Červené Poříčí, Tepostop Červené Poříčí, firestop Červené Poříčí, hasicí systémy Červené Poříčí, hasicí zařízení Červené Poříčí, hasicí přístroje Červené Poříčí, požární ochrana Červené Poříčí, stabilní hasicí zařízení Červené Poříčí, lokální stabilní hasicí zařízení Červené Poříčí, automatický hasicí systém Červené Poříčí, samočinný hasicí systém Červené Poříčí, hasit CO2 Červené Poříčí, hasit oxid uhličitý Červené Poříčí, hasit s inergen Červené Poříčí, čisté hasivo Červené Poříčí, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Červené Poříčí, vodní hasící přístroj Červené Poříčí, sněhový hasící přístroj Červené Poříčí, pěnový hasící přístroj Červené Poříčí, požární zabezpečení Červené Poříčí, požární bezpečnost Červené Poříčí, protipožární ochrana Červené Poříčí, servisní organizace hasících přístrojů Červené Poříčí, hasící syytémy serverovny Červené Poříčí,hasící filter Červené Poříčí, hasící přístroje pro cnc stroje Červené Poříčí, hasící systémy pro autobusy Červené Poříčí, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.