Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Praha-Dolní Počernice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Praha-Dolní Počernice, hasicí přístroje Praha-Dolní Počernice, školení na hasicí přístroje Praha-Dolní Počernice, prodej hasicích systémů Praha-Dolní Počernice, prodej hasicích přístrojů Praha-Dolní Počernice, hasiva a hasicí příslušenství Praha-Dolní Počernice, Tepostop Praha-Dolní Počernice, firestop Praha-Dolní Počernice, hasicí systémy Praha-Dolní Počernice, hasicí zařízení Praha-Dolní Počernice, hasicí přístroje Praha-Dolní Počernice, požární ochrana Praha-Dolní Počernice, stabilní hasicí zařízení Praha-Dolní Počernice, lokální stabilní hasicí zařízení Praha-Dolní Počernice, automatický hasicí systém Praha-Dolní Počernice, samočinný hasicí systém Praha-Dolní Počernice, hasit CO2 Praha-Dolní Počernice, hasit oxid uhličitý Praha-Dolní Počernice, hasit s inergen Praha-Dolní Počernice, čisté hasivo Praha-Dolní Počernice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Praha-Dolní Počernice, vodní hasící přístroj Praha-Dolní Počernice, sněhový hasící přístroj Praha-Dolní Počernice, pěnový hasící přístroj Praha-Dolní Počernice, požární zabezpečení Praha-Dolní Počernice, požární bezpečnost Praha-Dolní Počernice, protipožární ochrana Praha-Dolní Počernice, servisní organizace hasících přístrojů Praha-Dolní Počernice, hasící syytémy serverovny Praha-Dolní Počernice,hasící filter Praha-Dolní Počernice, hasící přístroje pro cnc stroje Praha-Dolní Počernice, hasící systémy pro autobusy Praha-Dolní Počernice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.