Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Rychnov nad Kněžnou

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Rychnov nad Kněžnou, hasicí přístroje Rychnov nad Kněžnou, školení na hasicí přístroje Rychnov nad Kněžnou, prodej hasicích systémů Rychnov nad Kněžnou, prodej hasicích přístrojů Rychnov nad Kněžnou, hasiva a hasicí příslušenství Rychnov nad Kněžnou, Tepostop Rychnov nad Kněžnou, firestop Rychnov nad Kněžnou, hasicí systémy Rychnov nad Kněžnou, hasicí zařízení Rychnov nad Kněžnou, hasicí přístroje Rychnov nad Kněžnou, požární ochrana Rychnov nad Kněžnou, stabilní hasicí zařízení Rychnov nad Kněžnou, lokální stabilní hasicí zařízení Rychnov nad Kněžnou, automatický hasicí systém Rychnov nad Kněžnou, samočinný hasicí systém Rychnov nad Kněžnou, hasit CO2 Rychnov nad Kněžnou, hasit oxid uhličitý Rychnov nad Kněžnou, hasit s inergen Rychnov nad Kněžnou, čisté hasivo Rychnov nad Kněžnou, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Rychnov nad Kněžnou, vodní hasící přístroj Rychnov nad Kněžnou, sněhový hasící přístroj Rychnov nad Kněžnou, pěnový hasící přístroj Rychnov nad Kněžnou, požární zabezpečení Rychnov nad Kněžnou, požární bezpečnost Rychnov nad Kněžnou, protipožární ochrana Rychnov nad Kněžnou, servisní organizace hasících přístrojů Rychnov nad Kněžnou, hasící syytémy serverovny Rychnov nad Kněžnou,hasící filter Rychnov nad Kněžnou, hasící přístroje pro cnc stroje Rychnov nad Kněžnou, hasící systémy pro autobusy Rychnov nad Kněžnou, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.