Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Praha 10

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Praha 10, hasicí přístroje Praha 10, školení na hasicí přístroje Praha 10, prodej hasicích systémů Praha 10, prodej hasicích přístrojů Praha 10, hasiva a hasicí příslušenství Praha 10, Tepostop Praha 10, firestop Praha 10, hasicí systémy Praha 10, hasicí zařízení Praha 10, hasicí přístroje Praha 10, požární ochrana Praha 10, stabilní hasicí zařízení Praha 10, lokální stabilní hasicí zařízení Praha 10, automatický hasicí systém Praha 10, samočinný hasicí systém Praha 10, hasit CO2 Praha 10, hasit oxid uhličitý Praha 10, hasit s inergen Praha 10, čisté hasivo Praha 10, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Praha 10, vodní hasící přístroj Praha 10, sněhový hasící přístroj Praha 10, pěnový hasící přístroj Praha 10, požární zabezpečení Praha 10, požární bezpečnost Praha 10, protipožární ochrana Praha 10, servisní organizace hasících přístrojů Praha 10, hasící syytémy serverovny Praha 10,hasící filter Praha 10, hasící přístroje pro cnc stroje Praha 10, hasící systémy pro autobusy Praha 10, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.