Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Rokycany

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Rokycany, hasicí přístroje Rokycany, školení na hasicí přístroje Rokycany, prodej hasicích systémů Rokycany, prodej hasicích přístrojů Rokycany, hasiva a hasicí příslušenství Rokycany, Tepostop Rokycany, firestop Rokycany, hasicí systémy Rokycany, hasicí zařízení Rokycany, hasicí přístroje Rokycany, požární ochrana Rokycany, stabilní hasicí zařízení Rokycany, lokální stabilní hasicí zařízení Rokycany, automatický hasicí systém Rokycany, samočinný hasicí systém Rokycany, hasit CO2 Rokycany, hasit oxid uhličitý Rokycany, hasit s inergen Rokycany, čisté hasivo Rokycany, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Rokycany, vodní hasící přístroj Rokycany, sněhový hasící přístroj Rokycany, pěnový hasící přístroj Rokycany, požární zabezpečení Rokycany, požární bezpečnost Rokycany, protipožární ochrana Rokycany, servisní organizace hasících přístrojů Rokycany, hasící syytémy serverovny Rokycany,hasící filter Rokycany, hasící přístroje pro cnc stroje Rokycany, hasící systémy pro autobusy Rokycany, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.