Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Blansko

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Blansko, hasicí přístroje Blansko, školení na hasicí přístroje Blansko, prodej hasicích systémů Blansko, prodej hasicích přístrojů Blansko, hasiva a hasicí příslušenství Blansko, Tepostop Blansko, firestop Blansko, hasicí systémy Blansko, hasicí zařízení Blansko, hasicí přístroje Blansko, požární ochrana Blansko, stabilní hasicí zařízení Blansko, lokální stabilní hasicí zařízení Blansko, automatický hasicí systém Blansko, samočinný hasicí systém Blansko, hasit CO2 Blansko, hasit oxid uhličitý Blansko, hasit s inergen Blansko, čisté hasivo Blansko, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Blansko, vodní hasící přístroj Blansko, sněhový hasící přístroj Blansko, pěnový hasící přístroj Blansko, požární zabezpečení Blansko, požární bezpečnost Blansko, protipožární ochrana Blansko, servisní organizace hasících přístrojů Blansko, hasící syytémy serverovny Blansko,hasící filter Blansko, hasící přístroje pro cnc stroje Blansko, hasící systémy pro autobusy Blansko, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.