Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Praha-Přední Kopanina

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Praha-Přední Kopanina, hasicí přístroje Praha-Přední Kopanina, školení na hasicí přístroje Praha-Přední Kopanina, prodej hasicích systémů Praha-Přední Kopanina, prodej hasicích přístrojů Praha-Přední Kopanina, hasiva a hasicí příslušenství Praha-Přední Kopanina, Tepostop Praha-Přední Kopanina, firestop Praha-Přední Kopanina, hasicí systémy Praha-Přední Kopanina, hasicí zařízení Praha-Přední Kopanina, hasicí přístroje Praha-Přední Kopanina, požární ochrana Praha-Přední Kopanina, stabilní hasicí zařízení Praha-Přední Kopanina, lokální stabilní hasicí zařízení Praha-Přední Kopanina, automatický hasicí systém Praha-Přední Kopanina, samočinný hasicí systém Praha-Přední Kopanina, hasit CO2 Praha-Přední Kopanina, hasit oxid uhličitý Praha-Přední Kopanina, hasit s inergen Praha-Přední Kopanina, čisté hasivo Praha-Přední Kopanina, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Praha-Přední Kopanina, vodní hasící přístroj Praha-Přední Kopanina, sněhový hasící přístroj Praha-Přední Kopanina, pěnový hasící přístroj Praha-Přední Kopanina, požární zabezpečení Praha-Přední Kopanina, požární bezpečnost Praha-Přední Kopanina, protipožární ochrana Praha-Přední Kopanina, servisní organizace hasících přístrojů Praha-Přední Kopanina, hasící syytémy serverovny Praha-Přední Kopanina,hasící filter Praha-Přední Kopanina, hasící přístroje pro cnc stroje Praha-Přední Kopanina, hasící systémy pro autobusy Praha-Přední Kopanina, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.