Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Litoměřice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Litoměřice, hasicí přístroje Litoměřice, školení na hasicí přístroje Litoměřice, prodej hasicích systémů Litoměřice, prodej hasicích přístrojů Litoměřice, hasiva a hasicí příslušenství Litoměřice, Tepostop Litoměřice, firestop Litoměřice, hasicí systémy Litoměřice, hasicí zařízení Litoměřice, hasicí přístroje Litoměřice, požární ochrana Litoměřice, stabilní hasicí zařízení Litoměřice, lokální stabilní hasicí zařízení Litoměřice, automatický hasicí systém Litoměřice, samočinný hasicí systém Litoměřice, hasit CO2 Litoměřice, hasit oxid uhličitý Litoměřice, hasit s inergen Litoměřice, čisté hasivo Litoměřice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Litoměřice, vodní hasící přístroj Litoměřice, sněhový hasící přístroj Litoměřice, pěnový hasící přístroj Litoměřice, požární zabezpečení Litoměřice, požární bezpečnost Litoměřice, protipožární ochrana Litoměřice, servisní organizace hasících přístrojů Litoměřice, hasící syytémy serverovny Litoměřice,hasící filter Litoměřice, hasící přístroje pro cnc stroje Litoměřice, hasící systémy pro autobusy Litoměřice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.