Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Nymburk

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Nymburk, hasicí přístroje Nymburk, školení na hasicí přístroje Nymburk, prodej hasicích systémů Nymburk, prodej hasicích přístrojů Nymburk, hasiva a hasicí příslušenství Nymburk, Tepostop Nymburk, firestop Nymburk, hasicí systémy Nymburk, hasicí zařízení Nymburk, hasicí přístroje Nymburk, požární ochrana Nymburk, stabilní hasicí zařízení Nymburk, lokální stabilní hasicí zařízení Nymburk, automatický hasicí systém Nymburk, samočinný hasicí systém Nymburk, hasit CO2 Nymburk, hasit oxid uhličitý Nymburk, hasit s inergen Nymburk, čisté hasivo Nymburk, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Nymburk, vodní hasící přístroj Nymburk, sněhový hasící přístroj Nymburk, pěnový hasící přístroj Nymburk, požární zabezpečení Nymburk, požární bezpečnost Nymburk, protipožární ochrana Nymburk, servisní organizace hasících přístrojů Nymburk, hasící syytémy serverovny Nymburk,hasící filter Nymburk, hasící přístroje pro cnc stroje Nymburk, hasící systémy pro autobusy Nymburk, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.