Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Praha-Lysolaje

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Praha-Lysolaje, hasicí přístroje Praha-Lysolaje, školení na hasicí přístroje Praha-Lysolaje, prodej hasicích systémů Praha-Lysolaje, prodej hasicích přístrojů Praha-Lysolaje, hasiva a hasicí příslušenství Praha-Lysolaje, Tepostop Praha-Lysolaje, firestop Praha-Lysolaje, hasicí systémy Praha-Lysolaje, hasicí zařízení Praha-Lysolaje, hasicí přístroje Praha-Lysolaje, požární ochrana Praha-Lysolaje, stabilní hasicí zařízení Praha-Lysolaje, lokální stabilní hasicí zařízení Praha-Lysolaje, automatický hasicí systém Praha-Lysolaje, samočinný hasicí systém Praha-Lysolaje, hasit CO2 Praha-Lysolaje, hasit oxid uhličitý Praha-Lysolaje, hasit s inergen Praha-Lysolaje, čisté hasivo Praha-Lysolaje, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Praha-Lysolaje, vodní hasící přístroj Praha-Lysolaje, sněhový hasící přístroj Praha-Lysolaje, pěnový hasící přístroj Praha-Lysolaje, požární zabezpečení Praha-Lysolaje, požární bezpečnost Praha-Lysolaje, protipožární ochrana Praha-Lysolaje, servisní organizace hasících přístrojů Praha-Lysolaje, hasící syytémy serverovny Praha-Lysolaje,hasící filter Praha-Lysolaje, hasící přístroje pro cnc stroje Praha-Lysolaje, hasící systémy pro autobusy Praha-Lysolaje, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.