Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Svitavy

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Svitavy, hasicí přístroje Svitavy, školení na hasicí přístroje Svitavy, prodej hasicích systémů Svitavy, prodej hasicích přístrojů Svitavy, hasiva a hasicí příslušenství Svitavy, Tepostop Svitavy, firestop Svitavy, hasicí systémy Svitavy, hasicí zařízení Svitavy, hasicí přístroje Svitavy, požární ochrana Svitavy, stabilní hasicí zařízení Svitavy, lokální stabilní hasicí zařízení Svitavy, automatický hasicí systém Svitavy, samočinný hasicí systém Svitavy, hasit CO2 Svitavy, hasit oxid uhličitý Svitavy, hasit s inergen Svitavy, čisté hasivo Svitavy, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Svitavy, vodní hasící přístroj Svitavy, sněhový hasící přístroj Svitavy, pěnový hasící přístroj Svitavy, požární zabezpečení Svitavy, požární bezpečnost Svitavy, protipožární ochrana Svitavy, servisní organizace hasících přístrojů Svitavy, hasící syytémy serverovny Svitavy,hasící filter Svitavy, hasící přístroje pro cnc stroje Svitavy, hasící systémy pro autobusy Svitavy, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.