Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Praha-Nedvězí

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Praha-Nedvězí, hasicí přístroje Praha-Nedvězí, školení na hasicí přístroje Praha-Nedvězí, prodej hasicích systémů Praha-Nedvězí, prodej hasicích přístrojů Praha-Nedvězí, hasiva a hasicí příslušenství Praha-Nedvězí, Tepostop Praha-Nedvězí, firestop Praha-Nedvězí, hasicí systémy Praha-Nedvězí, hasicí zařízení Praha-Nedvězí, hasicí přístroje Praha-Nedvězí, požární ochrana Praha-Nedvězí, stabilní hasicí zařízení Praha-Nedvězí, lokální stabilní hasicí zařízení Praha-Nedvězí, automatický hasicí systém Praha-Nedvězí, samočinný hasicí systém Praha-Nedvězí, hasit CO2 Praha-Nedvězí, hasit oxid uhličitý Praha-Nedvězí, hasit s inergen Praha-Nedvězí, čisté hasivo Praha-Nedvězí, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Praha-Nedvězí, vodní hasící přístroj Praha-Nedvězí, sněhový hasící přístroj Praha-Nedvězí, pěnový hasící přístroj Praha-Nedvězí, požární zabezpečení Praha-Nedvězí, požární bezpečnost Praha-Nedvězí, protipožární ochrana Praha-Nedvězí, servisní organizace hasících přístrojů Praha-Nedvězí, hasící syytémy serverovny Praha-Nedvězí,hasící filter Praha-Nedvězí, hasící přístroje pro cnc stroje Praha-Nedvězí, hasící systémy pro autobusy Praha-Nedvězí, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.