Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Praha 12

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Praha 12, hasicí přístroje Praha 12, školení na hasicí přístroje Praha 12, prodej hasicích systémů Praha 12, prodej hasicích přístrojů Praha 12, hasiva a hasicí příslušenství Praha 12, Tepostop Praha 12, firestop Praha 12, hasicí systémy Praha 12, hasicí zařízení Praha 12, hasicí přístroje Praha 12, požární ochrana Praha 12, stabilní hasicí zařízení Praha 12, lokální stabilní hasicí zařízení Praha 12, automatický hasicí systém Praha 12, samočinný hasicí systém Praha 12, hasit CO2 Praha 12, hasit oxid uhličitý Praha 12, hasit s inergen Praha 12, čisté hasivo Praha 12, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Praha 12, vodní hasící přístroj Praha 12, sněhový hasící přístroj Praha 12, pěnový hasící přístroj Praha 12, požární zabezpečení Praha 12, požární bezpečnost Praha 12, protipožární ochrana Praha 12, servisní organizace hasících přístrojů Praha 12, hasící syytémy serverovny Praha 12,hasící filter Praha 12, hasící přístroje pro cnc stroje Praha 12, hasící systémy pro autobusy Praha 12, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.