Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Praha-Újezd

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Praha-Újezd, hasicí přístroje Praha-Újezd, školení na hasicí přístroje Praha-Újezd, prodej hasicích systémů Praha-Újezd, prodej hasicích přístrojů Praha-Újezd, hasiva a hasicí příslušenství Praha-Újezd, Tepostop Praha-Újezd, firestop Praha-Újezd, hasicí systémy Praha-Újezd, hasicí zařízení Praha-Újezd, hasicí přístroje Praha-Újezd, požární ochrana Praha-Újezd, stabilní hasicí zařízení Praha-Újezd, lokální stabilní hasicí zařízení Praha-Újezd, automatický hasicí systém Praha-Újezd, samočinný hasicí systém Praha-Újezd, hasit CO2 Praha-Újezd, hasit oxid uhličitý Praha-Újezd, hasit s inergen Praha-Újezd, čisté hasivo Praha-Újezd, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Praha-Újezd, vodní hasící přístroj Praha-Újezd, sněhový hasící přístroj Praha-Újezd, pěnový hasící přístroj Praha-Újezd, požární zabezpečení Praha-Újezd, požární bezpečnost Praha-Újezd, protipožární ochrana Praha-Újezd, servisní organizace hasících přístrojů Praha-Újezd, hasící syytémy serverovny Praha-Újezd,hasící filter Praha-Újezd, hasící přístroje pro cnc stroje Praha-Újezd, hasící systémy pro autobusy Praha-Újezd, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.