Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Praha 11

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Praha 11, hasicí přístroje Praha 11, školení na hasicí přístroje Praha 11, prodej hasicích systémů Praha 11, prodej hasicích přístrojů Praha 11, hasiva a hasicí příslušenství Praha 11, Tepostop Praha 11, firestop Praha 11, hasicí systémy Praha 11, hasicí zařízení Praha 11, hasicí přístroje Praha 11, požární ochrana Praha 11, stabilní hasicí zařízení Praha 11, lokální stabilní hasicí zařízení Praha 11, automatický hasicí systém Praha 11, samočinný hasicí systém Praha 11, hasit CO2 Praha 11, hasit oxid uhličitý Praha 11, hasit s inergen Praha 11, čisté hasivo Praha 11, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Praha 11, vodní hasící přístroj Praha 11, sněhový hasící přístroj Praha 11, pěnový hasící přístroj Praha 11, požární zabezpečení Praha 11, požární bezpečnost Praha 11, protipožární ochrana Praha 11, servisní organizace hasících přístrojů Praha 11, hasící syytémy serverovny Praha 11,hasící filter Praha 11, hasící přístroje pro cnc stroje Praha 11, hasící systémy pro autobusy Praha 11, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.