Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Jeseník

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Jeseník, hasicí přístroje Jeseník, školení na hasicí přístroje Jeseník, prodej hasicích systémů Jeseník, prodej hasicích přístrojů Jeseník, hasiva a hasicí příslušenství Jeseník, Tepostop Jeseník, firestop Jeseník, hasicí systémy Jeseník, hasicí zařízení Jeseník, hasicí přístroje Jeseník, požární ochrana Jeseník, stabilní hasicí zařízení Jeseník, lokální stabilní hasicí zařízení Jeseník, automatický hasicí systém Jeseník, samočinný hasicí systém Jeseník, hasit CO2 Jeseník, hasit oxid uhličitý Jeseník, hasit s inergen Jeseník, čisté hasivo Jeseník, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Jeseník, vodní hasící přístroj Jeseník, sněhový hasící přístroj Jeseník, pěnový hasící přístroj Jeseník, požární zabezpečení Jeseník, požární bezpečnost Jeseník, protipožární ochrana Jeseník, servisní organizace hasících přístrojů Jeseník, hasící syytémy serverovny Jeseník,hasící filter Jeseník, hasící přístroje pro cnc stroje Jeseník, hasící systémy pro autobusy Jeseník, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.