Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Vyškov

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Vyškov, hasicí přístroje Vyškov, školení na hasicí přístroje Vyškov, prodej hasicích systémů Vyškov, prodej hasicích přístrojů Vyškov, hasiva a hasicí příslušenství Vyškov, Tepostop Vyškov, firestop Vyškov, hasicí systémy Vyškov, hasicí zařízení Vyškov, hasicí přístroje Vyškov, požární ochrana Vyškov, stabilní hasicí zařízení Vyškov, lokální stabilní hasicí zařízení Vyškov, automatický hasicí systém Vyškov, samočinný hasicí systém Vyškov, hasit CO2 Vyškov, hasit oxid uhličitý Vyškov, hasit s inergen Vyškov, čisté hasivo Vyškov, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Vyškov, vodní hasící přístroj Vyškov, sněhový hasící přístroj Vyškov, pěnový hasící přístroj Vyškov, požární zabezpečení Vyškov, požární bezpečnost Vyškov, protipožární ochrana Vyškov, servisní organizace hasících přístrojů Vyškov, hasící syytémy serverovny Vyškov,hasící filter Vyškov, hasící přístroje pro cnc stroje Vyškov, hasící systémy pro autobusy Vyškov, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.