Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Tachov

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Tachov, hasicí přístroje Tachov, školení na hasicí přístroje Tachov, prodej hasicích systémů Tachov, prodej hasicích přístrojů Tachov, hasiva a hasicí příslušenství Tachov, Tepostop Tachov, firestop Tachov, hasicí systémy Tachov, hasicí zařízení Tachov, hasicí přístroje Tachov, požární ochrana Tachov, stabilní hasicí zařízení Tachov, lokální stabilní hasicí zařízení Tachov, automatický hasicí systém Tachov, samočinný hasicí systém Tachov, hasit CO2 Tachov, hasit oxid uhličitý Tachov, hasit s inergen Tachov, čisté hasivo Tachov, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Tachov, vodní hasící přístroj Tachov, sněhový hasící přístroj Tachov, pěnový hasící přístroj Tachov, požární zabezpečení Tachov, požární bezpečnost Tachov, protipožární ochrana Tachov, servisní organizace hasících přístrojů Tachov, hasící syytémy serverovny Tachov,hasící filter Tachov, hasící přístroje pro cnc stroje Tachov, hasící systémy pro autobusy Tachov, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.