Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Znojmo

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Znojmo, hasicí přístroje Znojmo, školení na hasicí přístroje Znojmo, prodej hasicích systémů Znojmo, prodej hasicích přístrojů Znojmo, hasiva a hasicí příslušenství Znojmo, Tepostop Znojmo, firestop Znojmo, hasicí systémy Znojmo, hasicí zařízení Znojmo, hasicí přístroje Znojmo, požární ochrana Znojmo, stabilní hasicí zařízení Znojmo, lokální stabilní hasicí zařízení Znojmo, automatický hasicí systém Znojmo, samočinný hasicí systém Znojmo, hasit CO2 Znojmo, hasit oxid uhličitý Znojmo, hasit s inergen Znojmo, čisté hasivo Znojmo, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Znojmo, vodní hasící přístroj Znojmo, sněhový hasící přístroj Znojmo, pěnový hasící přístroj Znojmo, požární zabezpečení Znojmo, požární bezpečnost Znojmo, protipožární ochrana Znojmo, servisní organizace hasících přístrojů Znojmo, hasící syytémy serverovny Znojmo,hasící filter Znojmo, hasící přístroje pro cnc stroje Znojmo, hasící systémy pro autobusy Znojmo, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.