Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Tábor

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Tábor, hasicí přístroje Tábor, školení na hasicí přístroje Tábor, prodej hasicích systémů Tábor, prodej hasicích přístrojů Tábor, hasiva a hasicí příslušenství Tábor, Tepostop Tábor, firestop Tábor, hasicí systémy Tábor, hasicí zařízení Tábor, hasicí přístroje Tábor, požární ochrana Tábor, stabilní hasicí zařízení Tábor, lokální stabilní hasicí zařízení Tábor, automatický hasicí systém Tábor, samočinný hasicí systém Tábor, hasit CO2 Tábor, hasit oxid uhličitý Tábor, hasit s inergen Tábor, čisté hasivo Tábor, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Tábor, vodní hasící přístroj Tábor, sněhový hasící přístroj Tábor, pěnový hasící přístroj Tábor, požární zabezpečení Tábor, požární bezpečnost Tábor, protipožární ochrana Tábor, servisní organizace hasících přístrojů Tábor, hasící syytémy serverovny Tábor,hasící filter Tábor, hasící přístroje pro cnc stroje Tábor, hasící systémy pro autobusy Tábor, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.