Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Náchod

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Náchod, hasicí přístroje Náchod, školení na hasicí přístroje Náchod, prodej hasicích systémů Náchod, prodej hasicích přístrojů Náchod, hasiva a hasicí příslušenství Náchod, Tepostop Náchod, firestop Náchod, hasicí systémy Náchod, hasicí zařízení Náchod, hasicí přístroje Náchod, požární ochrana Náchod, stabilní hasicí zařízení Náchod, lokální stabilní hasicí zařízení Náchod, automatický hasicí systém Náchod, samočinný hasicí systém Náchod, hasit CO2 Náchod, hasit oxid uhličitý Náchod, hasit s inergen Náchod, čisté hasivo Náchod, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Náchod, vodní hasící přístroj Náchod, sněhový hasící přístroj Náchod, pěnový hasící přístroj Náchod, požární zabezpečení Náchod, požární bezpečnost Náchod, protipožární ochrana Náchod, servisní organizace hasících přístrojů Náchod, hasící syytémy serverovny Náchod,hasící filter Náchod, hasící přístroje pro cnc stroje Náchod, hasící systémy pro autobusy Náchod, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.