Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Příbram

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Příbram, hasicí přístroje Příbram, školení na hasicí přístroje Příbram, prodej hasicích systémů Příbram, prodej hasicích přístrojů Příbram, hasiva a hasicí příslušenství Příbram, Tepostop Příbram, firestop Příbram, hasicí systémy Příbram, hasicí zařízení Příbram, hasicí přístroje Příbram, požární ochrana Příbram, stabilní hasicí zařízení Příbram, lokální stabilní hasicí zařízení Příbram, automatický hasicí systém Příbram, samočinný hasicí systém Příbram, hasit CO2 Příbram, hasit oxid uhličitý Příbram, hasit s inergen Příbram, čisté hasivo Příbram, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Příbram, vodní hasící přístroj Příbram, sněhový hasící přístroj Příbram, pěnový hasící přístroj Příbram, požární zabezpečení Příbram, požární bezpečnost Příbram, protipožární ochrana Příbram, servisní organizace hasících přístrojů Příbram, hasící syytémy serverovny Příbram,hasící filter Příbram, hasící přístroje pro cnc stroje Příbram, hasící systémy pro autobusy Příbram, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.