Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Praha-Velká Chuchle

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Praha-Velká Chuchle, hasicí přístroje Praha-Velká Chuchle, školení na hasicí přístroje Praha-Velká Chuchle, prodej hasicích systémů Praha-Velká Chuchle, prodej hasicích přístrojů Praha-Velká Chuchle, hasiva a hasicí příslušenství Praha-Velká Chuchle, Tepostop Praha-Velká Chuchle, firestop Praha-Velká Chuchle, hasicí systémy Praha-Velká Chuchle, hasicí zařízení Praha-Velká Chuchle, hasicí přístroje Praha-Velká Chuchle, požární ochrana Praha-Velká Chuchle, stabilní hasicí zařízení Praha-Velká Chuchle, lokální stabilní hasicí zařízení Praha-Velká Chuchle, automatický hasicí systém Praha-Velká Chuchle, samočinný hasicí systém Praha-Velká Chuchle, hasit CO2 Praha-Velká Chuchle, hasit oxid uhličitý Praha-Velká Chuchle, hasit s inergen Praha-Velká Chuchle, čisté hasivo Praha-Velká Chuchle, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Praha-Velká Chuchle, vodní hasící přístroj Praha-Velká Chuchle, sněhový hasící přístroj Praha-Velká Chuchle, pěnový hasící přístroj Praha-Velká Chuchle, požární zabezpečení Praha-Velká Chuchle, požární bezpečnost Praha-Velká Chuchle, protipožární ochrana Praha-Velká Chuchle, servisní organizace hasících přístrojů Praha-Velká Chuchle, hasící syytémy serverovny Praha-Velká Chuchle,hasící filter Praha-Velká Chuchle, hasící přístroje pro cnc stroje Praha-Velká Chuchle, hasící systémy pro autobusy Praha-Velká Chuchle, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.