Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Praha 18

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Praha 18, hasicí přístroje Praha 18, školení na hasicí přístroje Praha 18, prodej hasicích systémů Praha 18, prodej hasicích přístrojů Praha 18, hasiva a hasicí příslušenství Praha 18, Tepostop Praha 18, firestop Praha 18, hasicí systémy Praha 18, hasicí zařízení Praha 18, hasicí přístroje Praha 18, požární ochrana Praha 18, stabilní hasicí zařízení Praha 18, lokální stabilní hasicí zařízení Praha 18, automatický hasicí systém Praha 18, samočinný hasicí systém Praha 18, hasit CO2 Praha 18, hasit oxid uhličitý Praha 18, hasit s inergen Praha 18, čisté hasivo Praha 18, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Praha 18, vodní hasící přístroj Praha 18, sněhový hasící přístroj Praha 18, pěnový hasící přístroj Praha 18, požární zabezpečení Praha 18, požární bezpečnost Praha 18, protipožární ochrana Praha 18, servisní organizace hasících přístrojů Praha 18, hasící syytémy serverovny Praha 18,hasící filter Praha 18, hasící přístroje pro cnc stroje Praha 18, hasící systémy pro autobusy Praha 18, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.