Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Břeclav

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Břeclav, hasicí přístroje Břeclav, školení na hasicí přístroje Břeclav, prodej hasicích systémů Břeclav, prodej hasicích přístrojů Břeclav, hasiva a hasicí příslušenství Břeclav, Tepostop Břeclav, firestop Břeclav, hasicí systémy Břeclav, hasicí zařízení Břeclav, hasicí přístroje Břeclav, požární ochrana Břeclav, stabilní hasicí zařízení Břeclav, lokální stabilní hasicí zařízení Břeclav, automatický hasicí systém Břeclav, samočinný hasicí systém Břeclav, hasit CO2 Břeclav, hasit oxid uhličitý Břeclav, hasit s inergen Břeclav, čisté hasivo Břeclav, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Břeclav, vodní hasící přístroj Břeclav, sněhový hasící přístroj Břeclav, pěnový hasící přístroj Břeclav, požární zabezpečení Břeclav, požární bezpečnost Břeclav, protipožární ochrana Břeclav, servisní organizace hasících přístrojů Břeclav, hasící syytémy serverovny Břeclav,hasící filter Břeclav, hasící přístroje pro cnc stroje Břeclav, hasící systémy pro autobusy Břeclav, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.