Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Praha 17

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Praha 17, hasicí přístroje Praha 17, školení na hasicí přístroje Praha 17, prodej hasicích systémů Praha 17, prodej hasicích přístrojů Praha 17, hasiva a hasicí příslušenství Praha 17, Tepostop Praha 17, firestop Praha 17, hasicí systémy Praha 17, hasicí zařízení Praha 17, hasicí přístroje Praha 17, požární ochrana Praha 17, stabilní hasicí zařízení Praha 17, lokální stabilní hasicí zařízení Praha 17, automatický hasicí systém Praha 17, samočinný hasicí systém Praha 17, hasit CO2 Praha 17, hasit oxid uhličitý Praha 17, hasit s inergen Praha 17, čisté hasivo Praha 17, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Praha 17, vodní hasící přístroj Praha 17, sněhový hasící přístroj Praha 17, pěnový hasící přístroj Praha 17, požární zabezpečení Praha 17, požární bezpečnost Praha 17, protipožární ochrana Praha 17, servisní organizace hasících přístrojů Praha 17, hasící syytémy serverovny Praha 17,hasící filter Praha 17, hasící přístroje pro cnc stroje Praha 17, hasící systémy pro autobusy Praha 17, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.