Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Bačkov

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Bačkov, hasicí přístroje Bačkov, školení na hasicí přístroje Bačkov, prodej hasicích systémů Bačkov, prodej hasicích přístrojů Bačkov, hasiva a hasicí příslušenství Bačkov, Tepostop Bačkov, firestop Bačkov, hasicí systémy Bačkov, hasicí zařízení Bačkov, hasicí přístroje Bačkov, požární ochrana Bačkov, stabilní hasicí zařízení Bačkov, lokální stabilní hasicí zařízení Bačkov, automatický hasicí systém Bačkov, samočinný hasicí systém Bačkov, hasit CO2 Bačkov, hasit oxid uhličitý Bačkov, hasit s inergen Bačkov, čisté hasivo Bačkov, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Bačkov, vodní hasící přístroj Bačkov, sněhový hasící přístroj Bačkov, pěnový hasící přístroj Bačkov, požární zabezpečení Bačkov, požární bezpečnost Bačkov, protipožární ochrana Bačkov, servisní organizace hasících přístrojů Bačkov, hasící syytémy serverovny Bačkov,hasící filter Bačkov, hasící přístroje pro cnc stroje Bačkov, hasící systémy pro autobusy Bačkov, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.