Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Chrudim

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Chrudim, hasicí přístroje Chrudim, školení na hasicí přístroje Chrudim, prodej hasicích systémů Chrudim, prodej hasicích přístrojů Chrudim, hasiva a hasicí příslušenství Chrudim, Tepostop Chrudim, firestop Chrudim, hasicí systémy Chrudim, hasicí zařízení Chrudim, hasicí přístroje Chrudim, požární ochrana Chrudim, stabilní hasicí zařízení Chrudim, lokální stabilní hasicí zařízení Chrudim, automatický hasicí systém Chrudim, samočinný hasicí systém Chrudim, hasit CO2 Chrudim, hasit oxid uhličitý Chrudim, hasit s inergen Chrudim, čisté hasivo Chrudim, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Chrudim, vodní hasící přístroj Chrudim, sněhový hasící přístroj Chrudim, pěnový hasící přístroj Chrudim, požární zabezpečení Chrudim, požární bezpečnost Chrudim, protipožární ochrana Chrudim, servisní organizace hasících přístrojů Chrudim, hasící syytémy serverovny Chrudim,hasící filter Chrudim, hasící přístroje pro cnc stroje Chrudim, hasící systémy pro autobusy Chrudim, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.