Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Praha 22

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Praha 22, hasicí přístroje Praha 22, školení na hasicí přístroje Praha 22, prodej hasicích systémů Praha 22, prodej hasicích přístrojů Praha 22, hasiva a hasicí příslušenství Praha 22, Tepostop Praha 22, firestop Praha 22, hasicí systémy Praha 22, hasicí zařízení Praha 22, hasicí přístroje Praha 22, požární ochrana Praha 22, stabilní hasicí zařízení Praha 22, lokální stabilní hasicí zařízení Praha 22, automatický hasicí systém Praha 22, samočinný hasicí systém Praha 22, hasit CO2 Praha 22, hasit oxid uhličitý Praha 22, hasit s inergen Praha 22, čisté hasivo Praha 22, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Praha 22, vodní hasící přístroj Praha 22, sněhový hasící přístroj Praha 22, pěnový hasící přístroj Praha 22, požární zabezpečení Praha 22, požární bezpečnost Praha 22, protipožární ochrana Praha 22, servisní organizace hasících přístrojů Praha 22, hasící syytémy serverovny Praha 22,hasící filter Praha 22, hasící přístroje pro cnc stroje Praha 22, hasící systémy pro autobusy Praha 22, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.