Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Praha-Benice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Praha-Benice, hasicí přístroje Praha-Benice, školení na hasicí přístroje Praha-Benice, prodej hasicích systémů Praha-Benice, prodej hasicích přístrojů Praha-Benice, hasiva a hasicí příslušenství Praha-Benice, Tepostop Praha-Benice, firestop Praha-Benice, hasicí systémy Praha-Benice, hasicí zařízení Praha-Benice, hasicí přístroje Praha-Benice, požární ochrana Praha-Benice, stabilní hasicí zařízení Praha-Benice, lokální stabilní hasicí zařízení Praha-Benice, automatický hasicí systém Praha-Benice, samočinný hasicí systém Praha-Benice, hasit CO2 Praha-Benice, hasit oxid uhličitý Praha-Benice, hasit s inergen Praha-Benice, čisté hasivo Praha-Benice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Praha-Benice, vodní hasící přístroj Praha-Benice, sněhový hasící přístroj Praha-Benice, pěnový hasící přístroj Praha-Benice, požární zabezpečení Praha-Benice, požární bezpečnost Praha-Benice, protipožární ochrana Praha-Benice, servisní organizace hasících přístrojů Praha-Benice, hasící syytémy serverovny Praha-Benice,hasící filter Praha-Benice, hasící přístroje pro cnc stroje Praha-Benice, hasící systémy pro autobusy Praha-Benice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.