Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Trutnov

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Trutnov, hasicí přístroje Trutnov, školení na hasicí přístroje Trutnov, prodej hasicích systémů Trutnov, prodej hasicích přístrojů Trutnov, hasiva a hasicí příslušenství Trutnov, Tepostop Trutnov, firestop Trutnov, hasicí systémy Trutnov, hasicí zařízení Trutnov, hasicí přístroje Trutnov, požární ochrana Trutnov, stabilní hasicí zařízení Trutnov, lokální stabilní hasicí zařízení Trutnov, automatický hasicí systém Trutnov, samočinný hasicí systém Trutnov, hasit CO2 Trutnov, hasit oxid uhličitý Trutnov, hasit s inergen Trutnov, čisté hasivo Trutnov, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Trutnov, vodní hasící přístroj Trutnov, sněhový hasící přístroj Trutnov, pěnový hasící přístroj Trutnov, požární zabezpečení Trutnov, požární bezpečnost Trutnov, protipožární ochrana Trutnov, servisní organizace hasících přístrojů Trutnov, hasící syytémy serverovny Trutnov,hasící filter Trutnov, hasící přístroje pro cnc stroje Trutnov, hasící systémy pro autobusy Trutnov, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.