Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Klatovy

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Klatovy, hasicí přístroje Klatovy, školení na hasicí přístroje Klatovy, prodej hasicích systémů Klatovy, prodej hasicích přístrojů Klatovy, hasiva a hasicí příslušenství Klatovy, Tepostop Klatovy, firestop Klatovy, hasicí systémy Klatovy, hasicí zařízení Klatovy, hasicí přístroje Klatovy, požární ochrana Klatovy, stabilní hasicí zařízení Klatovy, lokální stabilní hasicí zařízení Klatovy, automatický hasicí systém Klatovy, samočinný hasicí systém Klatovy, hasit CO2 Klatovy, hasit oxid uhličitý Klatovy, hasit s inergen Klatovy, čisté hasivo Klatovy, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Klatovy, vodní hasící přístroj Klatovy, sněhový hasící přístroj Klatovy, pěnový hasící přístroj Klatovy, požární zabezpečení Klatovy, požární bezpečnost Klatovy, protipožární ochrana Klatovy, servisní organizace hasících přístrojů Klatovy, hasící syytémy serverovny Klatovy,hasící filter Klatovy, hasící přístroje pro cnc stroje Klatovy, hasící systémy pro autobusy Klatovy, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.