Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Praha-Nebušice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Praha-Nebušice, hasicí přístroje Praha-Nebušice, školení na hasicí přístroje Praha-Nebušice, prodej hasicích systémů Praha-Nebušice, prodej hasicích přístrojů Praha-Nebušice, hasiva a hasicí příslušenství Praha-Nebušice, Tepostop Praha-Nebušice, firestop Praha-Nebušice, hasicí systémy Praha-Nebušice, hasicí zařízení Praha-Nebušice, hasicí přístroje Praha-Nebušice, požární ochrana Praha-Nebušice, stabilní hasicí zařízení Praha-Nebušice, lokální stabilní hasicí zařízení Praha-Nebušice, automatický hasicí systém Praha-Nebušice, samočinný hasicí systém Praha-Nebušice, hasit CO2 Praha-Nebušice, hasit oxid uhličitý Praha-Nebušice, hasit s inergen Praha-Nebušice, čisté hasivo Praha-Nebušice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Praha-Nebušice, vodní hasící přístroj Praha-Nebušice, sněhový hasící přístroj Praha-Nebušice, pěnový hasící přístroj Praha-Nebušice, požární zabezpečení Praha-Nebušice, požární bezpečnost Praha-Nebušice, protipožární ochrana Praha-Nebušice, servisní organizace hasících přístrojů Praha-Nebušice, hasící syytémy serverovny Praha-Nebušice,hasící filter Praha-Nebušice, hasící přístroje pro cnc stroje Praha-Nebušice, hasící systémy pro autobusy Praha-Nebušice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.