Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Prostějov

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Prostějov, hasicí přístroje Prostějov, školení na hasicí přístroje Prostějov, prodej hasicích systémů Prostějov, prodej hasicích přístrojů Prostějov, hasiva a hasicí příslušenství Prostějov, Tepostop Prostějov, firestop Prostějov, hasicí systémy Prostějov, hasicí zařízení Prostějov, hasicí přístroje Prostějov, požární ochrana Prostějov, stabilní hasicí zařízení Prostějov, lokální stabilní hasicí zařízení Prostějov, automatický hasicí systém Prostějov, samočinný hasicí systém Prostějov, hasit CO2 Prostějov, hasit oxid uhličitý Prostějov, hasit s inergen Prostějov, čisté hasivo Prostějov, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Prostějov, vodní hasící přístroj Prostějov, sněhový hasící přístroj Prostějov, pěnový hasící přístroj Prostějov, požární zabezpečení Prostějov, požární bezpečnost Prostějov, protipožární ochrana Prostějov, servisní organizace hasících přístrojů Prostějov, hasící syytémy serverovny Prostějov,hasící filter Prostějov, hasící přístroje pro cnc stroje Prostějov, hasící systémy pro autobusy Prostějov, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.