Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Jičín

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Jičín, hasicí přístroje Jičín, školení na hasicí přístroje Jičín, prodej hasicích systémů Jičín, prodej hasicích přístrojů Jičín, hasiva a hasicí příslušenství Jičín, Tepostop Jičín, firestop Jičín, hasicí systémy Jičín, hasicí zařízení Jičín, hasicí přístroje Jičín, požární ochrana Jičín, stabilní hasicí zařízení Jičín, lokální stabilní hasicí zařízení Jičín, automatický hasicí systém Jičín, samočinný hasicí systém Jičín, hasit CO2 Jičín, hasit oxid uhličitý Jičín, hasit s inergen Jičín, čisté hasivo Jičín, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Jičín, vodní hasící přístroj Jičín, sněhový hasící přístroj Jičín, pěnový hasící přístroj Jičín, požární zabezpečení Jičín, požární bezpečnost Jičín, protipožární ochrana Jičín, servisní organizace hasících přístrojů Jičín, hasící syytémy serverovny Jičín,hasící filter Jičín, hasící přístroje pro cnc stroje Jičín, hasící systémy pro autobusy Jičín, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.