Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Kutná Hora

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Kutná Hora, hasicí přístroje Kutná Hora, školení na hasicí přístroje Kutná Hora, prodej hasicích systémů Kutná Hora, prodej hasicích přístrojů Kutná Hora, hasiva a hasicí příslušenství Kutná Hora, Tepostop Kutná Hora, firestop Kutná Hora, hasicí systémy Kutná Hora, hasicí zařízení Kutná Hora, hasicí přístroje Kutná Hora, požární ochrana Kutná Hora, stabilní hasicí zařízení Kutná Hora, lokální stabilní hasicí zařízení Kutná Hora, automatický hasicí systém Kutná Hora, samočinný hasicí systém Kutná Hora, hasit CO2 Kutná Hora, hasit oxid uhličitý Kutná Hora, hasit s inergen Kutná Hora, čisté hasivo Kutná Hora, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Kutná Hora, vodní hasící přístroj Kutná Hora, sněhový hasící přístroj Kutná Hora, pěnový hasící přístroj Kutná Hora, požární zabezpečení Kutná Hora, požární bezpečnost Kutná Hora, protipožární ochrana Kutná Hora, servisní organizace hasících přístrojů Kutná Hora, hasící syytémy serverovny Kutná Hora,hasící filter Kutná Hora, hasící přístroje pro cnc stroje Kutná Hora, hasící systémy pro autobusy Kutná Hora, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.