Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Praha-Suchdol

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Praha-Suchdol, hasicí přístroje Praha-Suchdol, školení na hasicí přístroje Praha-Suchdol, prodej hasicích systémů Praha-Suchdol, prodej hasicích přístrojů Praha-Suchdol, hasiva a hasicí příslušenství Praha-Suchdol, Tepostop Praha-Suchdol, firestop Praha-Suchdol, hasicí systémy Praha-Suchdol, hasicí zařízení Praha-Suchdol, hasicí přístroje Praha-Suchdol, požární ochrana Praha-Suchdol, stabilní hasicí zařízení Praha-Suchdol, lokální stabilní hasicí zařízení Praha-Suchdol, automatický hasicí systém Praha-Suchdol, samočinný hasicí systém Praha-Suchdol, hasit CO2 Praha-Suchdol, hasit oxid uhličitý Praha-Suchdol, hasit s inergen Praha-Suchdol, čisté hasivo Praha-Suchdol, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Praha-Suchdol, vodní hasící přístroj Praha-Suchdol, sněhový hasící přístroj Praha-Suchdol, pěnový hasící přístroj Praha-Suchdol, požární zabezpečení Praha-Suchdol, požární bezpečnost Praha-Suchdol, protipožární ochrana Praha-Suchdol, servisní organizace hasících přístrojů Praha-Suchdol, hasící syytémy serverovny Praha-Suchdol,hasící filter Praha-Suchdol, hasící přístroje pro cnc stroje Praha-Suchdol, hasící systémy pro autobusy Praha-Suchdol, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.