Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Kladno

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Kladno, hasicí přístroje Kladno, školení na hasicí přístroje Kladno, prodej hasicích systémů Kladno, prodej hasicích přístrojů Kladno, hasiva a hasicí příslušenství Kladno, Tepostop Kladno, firestop Kladno, hasicí systémy Kladno, hasicí zařízení Kladno, hasicí přístroje Kladno, požární ochrana Kladno, stabilní hasicí zařízení Kladno, lokální stabilní hasicí zařízení Kladno, automatický hasicí systém Kladno, samočinný hasicí systém Kladno, hasit CO2 Kladno, hasit oxid uhličitý Kladno, hasit s inergen Kladno, čisté hasivo Kladno, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Kladno, vodní hasící přístroj Kladno, sněhový hasící přístroj Kladno, pěnový hasící přístroj Kladno, požární zabezpečení Kladno, požární bezpečnost Kladno, protipožární ochrana Kladno, servisní organizace hasících přístrojů Kladno, hasící syytémy serverovny Kladno,hasící filter Kladno, hasící přístroje pro cnc stroje Kladno, hasící systémy pro autobusy Kladno, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.